Preambule

Zuivelboerderij Groenhouten, gevestigd aan Botsestraat 8a - NL 6578 JB LEUTH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Mieke van den Hengel
Botsestraat 8a
NL 6578 JB LEUTH
+3124-6631377
http://www.groenhouten.nl

Mieke van den Hengel is de Functionaris Gegevensbescherming van Zuivelboerderij Groenhouten. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zuivelboerderij Groenhouten verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, voor zover door u verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld bankgegevens, of andere in correspondentie en telefonisch verstrekte gegevens
 • IP-adres
 • Statistieken over activiteiten vanaf uw IP-adres op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerken

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Zuivelboerderij Groenhouten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe en hoe lang lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden bewaard op de harde schijven van de werkstations op het kantoor van Zuivelboerderij Groenhouten en in de back-ups daarvan.

Zuivelboerderij Groenhouten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Facturen bewaren we tien jaar, wij zijn dat om belastingtechnische redenen verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zuivelboerderij Groenhouten verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zuivelboerderij Groenhouten gebruikt alleen technische en functionele cookies (session cookies) die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.*) Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

*) Indien u cookies uitschakelt kunt u geen gebruik maken van het contactformulier, echter beschikt u wel over een 'gewone" e-maillink.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zuivelboerderij Groenhouten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zuivelboerderij Groenhouten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zuivelboerderij Groenhouten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zuivelboerderij Groenhouten heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Versleuteling van e-mailadressen op de websites.
 • Brute Force Monitor voor onrechmatige inlogpogingen op de webserver.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • SpamAssasin antispam filter op de server voor inkomende e-mails.
 • Firewall en antivirus de werkstations op het kantoor van La mairie Monestier-de-Clermont.

Deze website gebruikt session cookies. Zonder deze cookies kunnen sommige functies niet werken.